Fransina Ruijgrok
00 Life Saving Rules
 >  Ik pas LMRA toe

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik pas LMRA toe

LMRA is een afkorting en staat voor Laatste Minuut Risico Analyse.

Uit een analyse van de ongevallen maken we op dat het toepassen van LMRA in veel gevallen het verschil uitmaakt tussen het wel of niet optreden van het ongeval of letsel. Juist de kleine ongevalletjes kunnen hiermee worden voorkomen. Dit type ongevallen leiden vaak tot vervelend letsel en beïnvloeden in grote mate het verzuim en de daarmee samenhangende kosten. Leed en kosten is precies hetgeen we willen voorkomen.

LMRA hoef je niet op papier vast te leggen. Het is geen papierwerk, maar: Zien, Handelen, Leren.

Zie voor meer informatie ook de toolbox Zien Handelen Leren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Ongevallen ontstaan uit een onveilige situatie of een onveilige handeling. In veel gevallen had het slachtoffer zelf iets kunnen doen om het ongeval te voorkomen. 

Mogelijke risico's die je loopt indien je je werkplek niet kritisch bekijkt:

  • Vallen van hoogte;
  • Letsel door vallen, struikelen, uitglijden;
  • Aangereden worden door materieel, auto's;
  • Letsel door gebruik onveilig gereedschap.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Een goede LMRA bestaat uit een aantal vragen die je jezelf moet stellen. Afhankelijk van de antwoorden begin je met het werk of niet. Probeer deze vragen je eigen te maken zodat de LMRA een automatische handeling gaat worden.

  • Wat is mijn taak, welke risico’s horen daarbij?
  • Heb ik de juiste PBM's en gereedschappen?
  • Kan ik mijn taak veilig uitvoeren?
  • Is mijn werkomgeving veilig?
  • Moet ik zelf eerst nog extra maatregelen nemen?

Eén of meer keer NEE geantwoord? Of zie je een ander risico? Neem maatregelen of laat maatregelen nemen!
Alles JA? Start het werk.

Pas een LMRA toe aan het begin van de dag, na iedere pauze, op iedere nieuwe werkplek en bij veranderende omstandigheden.

Bij twijfel, stop met je werk en tref eerst maatregelen of overleg met de uitvoerder. Een ongeval zit in een klein hoekje. Laat het daar!

Discussie > Bespreek het met je collega’s

Bekijk LMRA in de SAVE app LINK