00 Life Saving Rules
 >  Ik accepteer alleen een veilige werkplek

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik accepteer alleen een veilige werkplek

Om veilig en gezond te kunnen werken is een veilige werkplek belangrijk. Een veilige werkplek is opgeruimd, overzichtelijk en zo goed mogelijk afgeschermd van risico’s uit de omgeving of andere werkzaamheden.

Op het ene onderdeel heb je meer invloed dan op het andere, maar of je de werkplek accepteert bepaal je zelf. Het uitgangspunt is dat iedereen kan werken op een veilige werkplek. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de werkplek veilig houden.

Een bouwplaats bestaat vaak uit meerdere werkplekken. Jouw werkplek kan b.v. ook gevaren veroorzaken voor een andere werkplek en omgekeerd. Een aantal richtlijnen voor het waarborgen van je eigen veiligheid en die van je collega zijn:

 • Werkplekken zijn stabiel en stevig en zijn geen gevaarlijke situatie op zich;
 • De bouwplaats is gemarkeerd en gescheiden van openbaar verkeer;
 • In- en uitritten kunnen veilig gebruikt worden;
 • Laden en lossen bij voorkeur op de bouwplaats plaatsvindt. Zo niet, dan aanvullende maatregelen nemen of laten nemen;
 • Werkplekbeveiligingen zijn compleet en afdoende om het risico weg te nemen;
 • Er is voldoende verlichting aanwezig om veilig aan te slag te kunnen in de donkere uren;
 • Risicovolle situaties zijn apart afgezet en daardoor duidelijk herkenbaar;
 • Materieel, materiaal en afval hebben een eigen plaats op het bouwterrein;
 • Bouwwegen, looproutes en werkplekken zijn goed begaanbaar en hebben een veilige toegang;
 • Er kunnen geen onbevoegden (onbedoeld) op de bouwplaats komen;
 • De keet is veilig te bereiken voor zowel werknemers als bezoekers.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Werken op een onveilige werkplek brengt o.a. de volgende risico’s met zich mee:

 • Struikel- en/of valgevaar door b.v. rommel of onvoldoende verlichting;
 • Omvallen van materieel of materiaal door instabiele opslag;
 • Kleding kan worden gegrepen door (onbeschermde) machines;
 • Gehoorschade door teveel lawaai van machines in de omgeving;
 • Aanrijdgevaar bij laden/lossen van transporten;
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen en/of hijslasten;
 • Vallen door niet juist beveiligde sparingen of van incomplete, verkeerd opgebouwde (rol-)steigers.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bespreek met je uitvoerder je werkpakket, je taken en de beheersmaatregelen van de risico’s van op je werkplek;
 • Pas altijd een LMRA toe voor je start met je werkzaamheden, kijk of je je werk veilig kan uitvoeren;
 • Borg dat er geen mensen/ materiaal/ materieel binnen het risicogebied komen van in dienst zijnde sporen of rijbanen;
 • Neem maatregelen zodra je vindt dat je niet veilig kan werken en meld de onveilige situatie bij je uitvoerder en in de SAVE app;
 • Bespreek gevaarlijke situaties ook in de dag-/weekstart. Ben je niet bij de dagstart, geef het dan door aan je collega die er wel bij aanwezig is;
 • Herstel altijd een onveilige situatie, laat het nooit liggen voor iemand anders. Indien je het niet kunt herstellen, zet dan de onveilige plek af en overleg met je uitvoerder.

Raadpleeg voor meer informatie de toolboxen in Save.
Discussie > Bespreek het met je collega’s

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Heb je nog gevaarlijke werkplekken gezien?
 2. Zijn deze al bekend bij de uitvoering en gemeld in de SAVE app?
 3. Hoe heb je de situatie verholpen?
 4. Kunnen we iets doen om het in de toekomst te voorkomen?