MBA / Tim Harte
00 Life Saving Rules
 >  Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding

Persoonlijke Beschermingsmiddelen:

Als de maatregelen die voor je veiligheid en gezondheid zijn genomen onvoldoende bescherming bieden, ben je aangewezen op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op projecten van Dura Vermeer zijn standaard regels voor de van toepassing zijnde PBM's. Kijk hiervoor in de projectspecifieke informatie (start werkinstructie, projectintroductieboekje, borden, posters)

Werkkleding:

Jij bent als medewerker van Dura Vermeer het visitekaartje voor het bedrijf. Maak daarom gebruik van de beschikbaar gestelde werkkleding en werk altijd met een lange broek en een bedekt bovenlijf. Zorg dat de werkkleding schoon is, geen aanstootgevende teksten/symbolen erop heeft en draag geen loshangende of rafelige werkkleding.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het niet gebruiken van de juiste PBM's loop je de volgende risico's:

 • Oogletsel;
 • Snijverwondingen, huidirritatie, opname van schadelijke stoffen;
 • Schade aan luchtwegen, longen;
 • Gehoorbeschadiging;
 • Verwondingen aan voeten.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Standaard PBM:

 • Veiligheidshelm: draag een helm;
 • Veiligheidsschoeisel: draag minimaal veiligheidsschoenen S3 of veiligheidslaarzen S5. In overleg met je kledingcoördinator kan er altijd naar specifiek schoeisel gekeken worden als daar behoefte aan is;
 • Zichtbaarheidskleding: draag reflecterende kleding zodat je zichtbaar bent. Bij infraprojecten minimaal een veiligheidshesje dat voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat of ProRail. In het donker is een hoge zichtbaarheidsbroek verplicht. Bij Dura Vermeer betekent dit: ▼


  Verplichte aanvullende PBM's bij bepaalde werkzaamheden:

  • Handschoenen: gebruik werkhandschoenen die op de werkzaamheden zijn afgestemd. Er zijn veel verschillende handschoenen voor bescherming tegen bijvoorbeeld trillingen, beknelling, snijden, verbranding en kou;
  • Gehoorbescherming: draag gehoorbescherming als er lawaai is (d.w.z. als spreken met stemverheffing nodig is om elkaar te verstaan op circa een meter afstand);
  • Veiligheidsbril/gelaatsbescherming: draag een veiligheidsbril/gelaatsbescherming bij werk waar iets in je ogen kan komen, zoals las-/snijwerk (laskap of lasbril), irriterende of bijtende gassen/stofdeeltjes (bijvoorbeeld glasvezel) en werken met lasers klasse II of hoger;
  • Adembescherming: gebruik de geschikte adembescherming en de juiste filters (P3 voor stof en verschillende soorten actief kool voor gassen en dampen). 

  Zie voor meer informatie met betrekking tot de van toepassing zijnde aanvullende PBM's ook de bijbehorende toolboxen welke te vinden zijn in Save.
  Discussie > Bespreek het met je collega’s

  Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Is je helm nog binnen de geldigheidstermijn?
  2. Heb je de juiste handschoenen, geschikt voor je werkzaamheden?
  3. Heb je de juiste adembescherming, geschikt voor je werkzaamheden?