Chr. Vulker
12 Milieu
 >  Afval gescheiden inzamelen op de bouwplaats
Introductie

Afvalbeheer is teamwerk: iedereen moet op de hoogte zijn van de stand van zaken en de aanpak op de projectlocatie, zorg dus dat je op de hoogte bent van de “afvalregels” op het project.

Faalkosten:

Preventie van afval en scheiding van afval verlagen de kosten aanzienlijk. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3  containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling