M. de Leeuw / M. de Leeuw
12 Milieu
 >  Duurzaam hout
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

WAAROM DUURZAAM HOUT (FSC / PEFC)

Dura Vermeer is er van overtuigd dat duurzaamheid belangrijk voor onze toekomst. Steeds meer opdrachtgevers willen alleen nog maar duurzame projecten, omdat hier op termijn voordelen mee behaald worden. Wij kunnen daarin niet achterblijven. Een dergelijke maatregel heeft dus echt effect op de milieubelasting van de sector. Als koploper in de bouw vindt Dura Vermeer het belangrijk om als eerste in de sector dit signaal af te geven en zodoende anderen te bewegen dit ook te gaan doen.

 • Keurmerk FSC staat over het algemeen voor tropisch hardhout. 
  Claimtypes:

  • FSC 100%

  • FSC Mix Credit

  • FSC Mix x%, waarbij x ligt tussen 70% en 100%

 • Keurmerk PEFC staat over het algemeen voor vurenhout (zachthout). 
  Claimtype:

  • x% PEFC, waarbij x ligt tussen 1% en 100%
  • Alle ingekocht hout in projecten van Dura Vermeer Utiliteit en Woningbouw moet duurzaam zijn, dat wil zeggen FSC of PEFC (met uitzondering van MTTS, Maleisisch hardhout).

FSC- en PEFC-projecten

Als met de opdrachtgever contractueel is afgesproken dat al het hout, of bepaalde onderdelen, in FSC of PEFC geleverd moeten worden spreken we van een FSC- of PEFC-project. In die gevallen kennen we een aantal specifieke werkafspraken. Deze zijn in het KAM Systeem terug te vinden.

Inkoop:

 • De leverancier/onderaannemer die FSC- of PEFC-gecertificeerd hout of houtproducten levert moet beschikken over een geldig FSC- of PEFC-certificaat.
 • Met leverancier/onderaannemer dienen dezelfde contactuele afspraken gemaakt te worden als met de opdrachtgever is overeengekomen. Dus hetzelfde keurmerk (FSC of PEFC) en claimtype. Staat in bestek alleen FSC of PEFC€ of wordt geen claimtype vermeld dan is de keuze aan ons.
 • Ondanks dat we een standaard afspraak hebben met onze vaste houtleveranciers dat er duurzaam hout geleverd moet worden, geef het bij bestelling voor de zekerheid nog even aan.

  Uitvoering:

  • Houd bij de bouwplaatsinrichting rekening met gescheiden opslag hout. Dit is alleen noodzakelijk als verwisseling plaats kan vinden. Let daarbij op dat dit duidelijk herkenbaar is.

  • De uitvoerder dient erop toe te zien dat die juiste producten op de juiste plaats terecht komt.

  • De producten dienen gelabeld te zijn met het juiste FSC- of PEFC-label. Een sticker op een product is geen bewijs voor FSC of PEFC en ook niet verplicht. De afleverbon en factuur zijn het enige bewijs!

  • Bij ontvangen van materialen afleverbon controleren:
   • Staat de FSC/PEFC informatie duidelijk op de vrachtbon (COC nummer)?
   • Staat daarbij ook om welke producten het gaat, hoeveel en welke claim (FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix x% of x% PEFC)?
   • Staan de hoeveelheden op de bon
   • Andere bosbouwlabels zijn niet geldig!

  De bonnen dienen zoals gebruikelijk bij de administratie ingeleverd te worden.

  • Tijdens de startwerkbespreking dienen instructies gegeven te worden over gebruik FSC/PEFC-hout.