T. Baggerman / T. Baggerman
12 Milieu
 >  Het Nieuwe Draaien
Introductie

Eén van de duurzaamheidsambities van Dura Vermeer is “Uitstoot op nul”. Bouwen zonder CO2- en stikstofuitstoot is niet alleen goed voor klimaat, gezondheid en leefomgeving, maar geeft ons ook direct concurrentievoordeel in bijvoorbeeld binnenstedelijke opdrachten.

Dura Vermeer werkt hard aan het verminderen van de uitstoot. Er is doorlopend aandacht voor hoe onze werkzaamheden invloed hebben op de uitstoot van CO2 en stikstof. De machines op de bouwplaats stoten CO2 en stikstof uit door de verbranding in de motor. Door de machine optimaal te gebruiken verminder je het brandstofverbruik en daarmee de uitstoot.

Deze toolbox gaat over het beperken van het brandstofverbruik voor grondverzetmaterieel, ook wel ‘Het nieuwe draaien’ genoemd. ‘Het nieuwe draaien’ gaat over meer dan het bedienen van een machine. Vandaar in deze toolbox aandacht voor het efficiënt en effectief inzetten van materieel op onze projecten. Deze toolbox is ook geschikt voor onderaannemers.


Er zijn verschillende zaken die effect hebben op het brandstofverbruik:

Goed onderhoud: Een vervuilde motor verbruikt meer brandstof. Zorg voor regelmatig onderhoud aan de machine.

Juiste motortoerental: Een onnodig hoog toerental zorgt voor extra brandstofverbruik. Gebruik de machine op een zo laag mogelijk vermogen.

Juiste machine: Gebruik de machine voor de werkzaamheden waar deze voor bedoeld is.

Juiste machinist: Zorg dat je bekend bent met de machine en de juiste vaardigheden hebt om deze te besturen.

Onnodig draaien: Tijdens het stationair draaien van een machine is de verbranding inefficiënt. Hierdoor is het brandstofverbruik hoger, maar ook de uitstoot van CO2 en stikstof. Vermijd stationair draaien zo veel mogelijk.

Onnodige handelingen: Door vooruit te kijken en de werkzaamheden door te spreken voorkom je onnodige handelingen zoals een extra keer heen en weer rijden. ​​​​​​​

Verontreinigd brandstoffilter
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom onnodige handelingen door:

 • Gas terugnemen;
 • Rustig accelereren;
 • Vooruitkijken;
 • Vrij baan houden;
 • Slimme terreinindeling;
 • Slimme routekeuze;
 • Juiste opstelling bij laden en lossen;
 • Samenwerken/afspraken met onderaannemer.


Stationair draaien is niet verboden, maar…:

 • ’s Morgens niet meer dan 5 minuten laten (warm)draaien, dan rustig wegrijden/ rustig met werkzaamheden beginnen;
 • Voor de pauze en einde werkdag de machine terug laten lopen in toeren (ten gunste van turbomotor en koeling), maar hoeft niet stationair te blijven draaien.

Machine nooit stationair laten draaien ook niet tijdens een korte werkonderbreking!


Machines effectief gebruiken, een aantal tips uit de praktijk:

 • Zorg voor of vraag om een dagelijks start werk overleg;
 • Zorg dat je ’s ochtends alles meeneemt wat je die dag nodig hebt;
 • Bij meer dan 0,5 m ontgraven laagsgewijs werken;
 • Houd de lepersteel in een hoek van 15° tijdens vullen van de bak (met de bak in de juiste stand kost minder vermogen);
 • De bak tijdens gebruik niet overvol i.v.m. morsen en dubbel werk;
 • Transportmiddelen niet overbeladen;
 • Zorg voor het juiste hulpstuk voor de werkzaamheden;
 • Rijplaten voor vlakke aan- of afvoerroute binnen werkterrein.

En verder:

 • Bij koude, gebruik standkachels tijdens stilstand van de machine;
 • Beperk het gebruik van airco en overbodige verlichting;
 • Kies in overleg met de transporteur een eenvoudige opstelling voor het laden van vrachtwagens;
 • Bespreek het werk met elkaar: efficiënt werken is samenwerken!