T. Baggerman / T. Baggerman
12 Milieu
 >  Waterverontreiniging
Introductie

Soms werken we langs of boven water. Daarbij bestaat de kans dat materialen of stoffen in het water terechtkomen. Om deze waterverontreiniging te voorkomen, heeft Dura Vermeer afspraken gemaakt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)'Dura Vermeer is de eerste aannemer van Nederland die deze regels met IL&T hebben afgesproken.

De regels worden streng gecontroleerd door de overheid. 

De controles kunnen worden uitgevoerd door:

 • IL&T
 • Het Waterschap of Hoogheemraadschap.

Overtreding van de regels kan leiden tot fikse boetes.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het oppervlaktewater kan worden verontreinigd doordat er materialen of stoffen in het water terechtkomen.

Bijvoorbeeld:

 • olie;
 • zaagsel of houtresten;
 • betonresten;
 • lasspetters.
Zaagsel kan tussen de naden van de schotten naar beneden vallen
Dekzeil vangt betonresten op
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom verontreiniging van oppervlaktewater

Enkele tips:

 • Leg de schotten van een werkplatform strak tegen elkaar aan;
 • Gebruik zo nodig een dekzeil;
 • Gebruik altijd een dekzeil bij het schoonmaken van de betonmixer om betonresten op te vangen;
 • Gebruik een lasdeken bij het lassen boven water. Zo voorkom je dat lasspetters in het water terechtkomen.

Kun je verontreiniging niet voorkomen? Meld de situatie aan je leidinggevende en maak daarna in overleg een SAVE App melding.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Kun je andere maatregelen bedenken om verontreiniging te voorkomen?
 2. Kan de afdeling werkvoorbereiding ook een bijdragen leveren om verontreiniging te voorkomen? Zo ja, welke dan?