M. Briaire / M. Briaire
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Het reddingsvest
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Een reddingsvest is het laatste reddingsmiddel om verdrinkingsgevaar te voorkomen. Welke andere maatregelen zijn er nog meer?
Introductie


Werken langs, op of boven het water is risicovol. Een val in het water kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Als er geen maatregelen zijn genomen om de drenkeling snel uit het water te krijgen kan de situatie snel uit de hand lopen. Voorkomen is beter dan genezen: In de eerste plaats moet dus gekeken worden of we kunnen voorkomen dat iemand in het water kan vallen. Als dat niet of niet goed genoeg kan, dan moet een reddingsvest gedragen worden.

Een reddingsvest is gemaakt om te redden.
Dat betekent dat een reddingsvest ervoor zorgt dat je:

 • op je rug komt te liggen;
 • met je hoofd omhoog;
 • je mond vrij houdt van water;
 • blijft drijven.


Reddingsvesten zijn er in verschillende soorten en maten. Voor ons werk is het belangrijk een reddingsvest te hebben met een drijfvermogen van minimaal 275N. 

Het drijfvermogen van het reddingsvest hangt niet zozeer af van je lichaamsgewicht, maar vooral van de kleding die je draagt. Als er bijvoorbeeld lucht in je kleding kan worden opgesloten (bv regenkleding) is  er meer kracht nodig om degene die te water is geraakt op zijn rug te draaien.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico van het werken op en langs het water: ​​​​​​​

 • verdrinken;
 • onderkoeld raken.

Het op de juiste manier dragen van een geschikt reddingsvest kan dit helpen voorkomen. Door het dragen van een reddingsvest, kun je blijven ademen en kun je sneller uit het water worden gehaald.

Onjuist opslaan of onvoldoende onderhoud kan tot gevolg hebben dat een automatisch reddingsvest opgeblazen wordt wanneer dat niet de bedoeling is. Dit kan leiden tot schade of letsel.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Draag een geschikt reddingsvest tijdens het werken op, en langs het water en daar waar het verplicht is.

 • Zorg dat je weet hoe het reddingsvest gedragen moet worden (lees de gebruiksaanwijzing);
  • Draag over de kleding;
  • Stel heupband (en indien aanwezig kruisband) juist in op de juiste maat;
  • Steek alle overgebleven riemeinden in de daarvoor bestemde lussen.
 • Controleer het reddingsvest regelmatig op slijtage;
 • Het reddingsvest heeft jaarlijks een onderhoudsbeurt / controle nodig. Controleer voor gebruik wanneer het vest weer aan een controle toe is (etiket buitenkant vest);
 • Zorg dat medewerkers bij duisternis een reddingsvest dragen dat voorzien is van een lampje;
 • Zorg bij specifieke werkzaamheden (zoals lassen / slijpen / branden / werken met scherpe delen) dat het reddingsvest hier op is afgestemd. Voor laswerk is bijvoorbeeld een hoes beschikbaar die voorkomt dat het vest door het laswerk wordt beschadigd;
 • Koel en droog bewaren;
 • Indien vochtig of nat: verticaal te drogen hangen en op een plaats bewaren waar het geen extra risico oplevert als het vest spontaan opblaast.
Tips > Praktijkvoorbeeld

In sommige situaties bij het werken op of langs het water kan het dragen van een reddingsvest risico's met zich meebrengen:

Praktijkvoorbeeld:

Een machinist in een graafmachine staat langs het water te graven. De medewerker draagt een reddingsvest in het geval de machine te water zou raken. Er was hier gekozen voor een automatisch reddingsvest. In deze situatie zou de machinist die in de cabine zit, niet meer uit de graafmachine kunnen. Het reddingsvest vult zich met lucht en drukt hem naar de bovenste hoek in de cabine naar boven. Hij is niet meer in staat zichzelf naar beneden te trekken. 

Veiligheid is dus meer dan alleen maar regels volgen. Kijk naar de risico's en neem maatregelen die bij de situatie passen.

Tips > Bestellen

Reddingsvesten zijn op het project te bestellen via de site onze materieeldienst. De materieeldienst houdt de keuringen van de reddingsvesten bij.