J. de Koning
11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Werken na de kerstvakantie
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1. Ik heb moeite om na de kerstvakantie weer te beginnen;
2. Voor ik begin met werken, doe ik een uitgebreide LMRA.


Introductie

De kerstvakantie is alweer voorbij. Hopelijk ben je goed uitgerust. Tijdens de vakantie lijkt het of de tijd voorbij vliegt. Nog voor je er erg in hebt, ben je weer aan het werk. Samen gaan we er weer veilig tegenaan.

Let op, de meeste bouwplaatsen hebben twee weken stilgelegen. Misschien denk je dan dat er niets is veranderd sinds het
moment dat de bouwhekken zijn gesloten. 

Maar je kunt voor verrassingen komen te staan, bijvoorbeeld:

 • Een ondergesneeuwde bouwplaats;
 • Gladheid;
 • Vandalisme.

Dit kan invloed hebben op de veiligheid. In de periode na de bouwvak en na de kerstvakantie zijn er vaak meer ongevallen. Met deze toolbox gaan we in op hoe je goed voorbereid na een lange rustperiode veilig aan het werk kunt beginnen.


  Risico's > Wat kan er gebeuren?

  Er kunnen onveilige situaties ontstaan na de kerstvakantie door:

  Wennen aan het werkritme:

  • Je gedachten zijn nog bij je vakantie, verminderde alertheid;
  • Ander slaap- en waakritme, vermoeidheid;
  • Het wordt pas laat licht;
  • Je moet weer wennen om in de auto naar het werk te gaan;
  • Je bent vergeten je warme kleding mee te nemen.

  De bouwplaats heeft stil gelegen:

  • Je bent niet op de hoogte van de veranderingen op het project;
  • Je bent niet op de hoogte van de huidige risico's op het project;
  • Samenstelling van het projectteam of je ploeg is veranderd;
  • Materieel/materiaal/bouw is vernield;
  • Materieel/materiaal is onder gesneeuwd of bevroren;
  • Er is onvoldoende verlichting op de bouwplaats;
  • Er is nog niet gestrooid op de bouwplaats, het is glad.
  Maatregelen > Wat moet je doen?

  We moeten weer even wennen aan het werkritme. De bouw heeft er verlaten bij gelegen. Of er is in laag tempo door
  gewerkt. De weersomstandigheden zijn vaak nog winters. En het verleden leert dat er vaak veel ongevallen zijn in deze
  periode. 

  Wat kunnen we doen om veilig aan de slag te gaan na de kerstvakantie?

  Zorg goed voor jezelf en voor jouw collega's:

  • Kom snel terug in je slaap-/werkritme. Het is niet vanzelfsprekend dat we uitgerust terug van vakantie komen;
  • Wees extra alert op het verkeer;
  • Controleer of je collega's ook alert zijn en goed uitgerust;
  • Spreek elkaar aan bij onveilige situaties;
  • Draag warme winterkleding;
  • Drink warme dranken in de pauzes;
  • Verwarm de schaftkeet;
  • Scherm ruimtes tochtvrij af.

  Check de bouwplaats, materieel en materialen voor je begint met werken. Controleer de bouwplaats. Is alles nog veilig? Is er geen schade? Is de situatie gewijzigd? 

  Het kan zijn dat er dingen:

  • Zijn veranderd tijdens de kerstvakantie, bijvoorbeeld door sneeuw of vernieling;
  • Controleer elektrisch gereedschap en (klim)materieel. Anderen kunnen tijdens jouw vakantie ermee hebben gewerkt of het kan vervangen zijn door de materieeldienst;
  • Bespreek de specifieke risico's bij jou op het werk met je collega's en uitvoerder, en vraag wat er veranderd is.
  • Lees de alarmkaart opnieuw (let op wijzigingen).

  Voorkom gladheid:

  • Zorg voor gladheidsbestrijdingsmiddelen;
  • Voer oppervlaktewater af met bijvoorbeeld drainage, greppeltjes, riolering en pompen;
  • Maak werkvakken ijs- en sneeuwvrij;
  • Zorg dat de steiger-werkvloeren, ladders en trappen sneeuw,- en ijsvrij zijn;
  • Zorg dat de looproutes sneeuw,- en ijsvrij zijn;
  • Gaten en kuilen dichten en rijsporen egaliseren;
  • Strooi preventief aan het einde van de werkdag.  Discussie > Bespreek het met je collega’s!

  Hebben we genoeg middelen en materialen om veilig aan de slag te kunnen en kennen we de "nieuwe" situatie buiten voldoende.