C. van Spronsen
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Gladheidsbestrijding
Introductie

Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen op de snelwegen, provinciale wegen en fiets- en voetpaden. Dit heeft allemaal te maken met winterse neerslag. De medewerkers van de gladheidsbestrijding kunnen deels voorkomen dat er vaker ongevallen gebeuren. Door de weg vrij te maken van winterse neerslag zorgen zij ervoor dat de weggebruiker met gepaste snelheid zijn, reis kan voortzetten. Maar bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn risico’s verbonden!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Waar houd je rekening mee?​​​​​

 • Vermoeidheid (avond- en nachtwerk);
 • Aanrijdingen (slecht zicht, verkeerde inschattingen, te hoge snelheid);
 • Uitglijden (vallen);
 • Verstappen en verstuiken (bijv. zwerfafval onder sneeuw bedekt);
 • Voorkom elektrocutiegevaar (tijdens op en afbouw en leegdraaien) indien van toepassing. In aanraking komen met strooimiddelen (corrosief en agressief);
 • Onderkoeling en bevriezing;
 • Alleen werken;
 • Schade (raken van obstakels).
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom vermoeidheid (je weet nooit hoe de weersomstandigheden verlopen)

 • Zorg voor voldoende rust voordat je moet strooien (tijdens de oproepdiensten);
 • Pas op met alcohol, drink niet als je weet dat je kan worden opgeroepen;
 • Blijf goed communiceren met elkaar;
 • Houd je aan de consignatieregeling.

Aanrijdingen (slecht zicht, verkeerde inschattingen, te hoge snelheid):

Tijdens de wintermaanden is de kans groter dat je auto van de weg raakt, in de slib komt en tegen een boom of vangrail aanbotst. Er zijn vele soorten aanrijdingen zoals boven benoemd, een eenzijdige aanrijding, kop/staartbotsing. Botsing met een andere auto en of parkeerschade.  Hoe kan je autoschade in de wintermaanden voorkomen.

 • Rijd in de wintermaanden op winterbanden;
 • Houd rekening met een veel langere remweg (houd voldoende afstand);
 • Pas je snelheid aan;
 • Sneeuw en een laagstaande zon zorgt voor blindheid zorg dat je zonnebril altijd in de auto ligt;
 • Volg een slipcursus;
 • Vertrek op tijd.

Uitglijden (vallen) verstappen en verstuiken:

De wintermaanden brengt extra risico met zich mee als het gaat om uitglijden (vallen verstappen en verstuiken. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen.

 • Bij sneeuwval zorg je voor een schone ondergrond indien de sneeuw blijft liggen zie je niet wat eronder zit b.v. een ongelijke ondergrond;
 • Zorg voor de juiste schoeisel;
 • Zorg dat de ondergrond van het werkgebied gestrooid is i.v.m. gladheid ijzel;
 • Dit geldt ook voor thuis denk aan woon werk verkeer;
 • Denk aan goede verlichting op de werkplek.

Voorkom elektrocutiegevaar (tijdens op en afbouw en leegdraaien) indien van toepassing:

Tijdens het op en afbouwen van een strooier wordt er gebruik gemaakt van krachtstroom i.v.m. de hydrauliekpomp en het inschuiven en uitschuiven van de steunpoten.

 • Borg dat je spanningsvrij de stekker kan aan/afsluiten hoewel de unit onder een afdak staat heb je in de wintermaanden te maken met vochtige weersomstandigheden;
 • Voordat je gaat leegdraaien (indien van toepassing) borg dat je de juiste PBM gebruikt. Het deel van het staartstuk kan bevroren zijn en vochtig, borg dat je spanningsvrij de stekker aan en afsluit.

Specifieke deskundigheid winterdienst voor RWS werken geldt dat strooimedewerkers die ingezet worden een specifieke cursus winterdienst  hebben gevolgd.  Een goede voorlichting over de risico’s van de werkzaamheden is noodzakelijk.​​​​​​​

Veilig uit en thuis!

 • Voordat je vertrekt vanuit huis zorg je dat de ramen van je eigen voertuig schoon en zichtvrij zijn. (rijden met een bevroren voorruit is verboden in Nederland!) Onderweg naar het depot let je op de weggebruiker (denk aan je snelheid, file en onverwachte verkeersbewegingen). Weggebruikers zijn niet berekend op jouw ontheffing, houd hier rekening mee.  

 • Strooizout tast je auto aan, dat weten weggebruikers. Daarom willen ze je graag inhalen, houd daarom ook in deze gevallen rekening met onverwachte verkeersbewegingen.

Onderkoeling en bevriezing:

 • De tempraturen tussen binnen en buiten verschillen enorm vooral in de wintermaanden zorg voor goede warme kleding indien je buiten moet werken;
 • Nuttig zo nu en dan ook warme dranken;
 • Kijk uit met metalen materialen en middelen hierdoor kan oppervlakkige bevriezing ontstaan van ledematen zoals vingers en handen draag daarom altijd handschoenen indien je een metalen deel moet vasthouden aanraken.

In aanraking komen met strooimiddelen (calciumchloride 30-35%):

Calciumchloride is het calciumzout van zoutzuur en lost gemakkelijk op in water en is wateraantrekkend (hygroscopisch). Daarom wordt dit ingezet als “strooizout”. Calciumchloride is een gevaarlijke stof:

Gevaarsymbolen : Signaalwoord : Waarschuwing
Gevarenaanduidingen : H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Als je in aanraking komt of kan komen met calciumchloride, let dan op op de het nemen van de juiste beheersmaatregelen:

 • Draag oogbescherming (veiligheidsbril);
 • Draag handbescherming (standaard werkhandschoenen);
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen;
 • Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen en bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.