Naoual Chafiq El Idrissi
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen-Hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen.

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden.

Vragen vooraf aan de hijs:

 • Is bekend wat er gehesen moet worden?
 • Is het gewicht van de last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen > vóór het gebruik

Aanwijzingen vóór het gebruik:

 • Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
 • Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting )
 • controleer de hijsband op
 • Let op de volgende punten:
  • Overlast de hijsbanden niet
  • Voorkom slagen
  • Knopen in de hijsbanden zijn verboden
  • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last
  • Niet met de last over de grond slepen
  • Voorkom dat de hijsband met chemicaliën in aanraking komen
  • Gebruik geen natte of bevroren hijsbanden


De levensduur van de hijsband is mede afhankelijk van het gebruik.Hoe lees je een label aan de hijsband


WLL =  de maximale belasting van de hijsband 1000kg

Materiaal Polyester

Lengte 6 meter

Veiligheidsfactor die aangeeft of de hijsband voor eenmalig (5:1) of meermalig gebruik is (7:1)


Serienummer en datum


Norm
De hijsband voldoet aan de Europese normen (NEN-EN-1492-1/2)

CE markering


Visuele controle hijsband

Controleer de hijsband minimaal op:

 • verkleuring; 
 • verontreiniginging;
 • gaten;
 • losse stiksels; 
 • geen beschadiging;
 • slijtage;
 • geen insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
 • Zijn reparaties uitgevoerd door een deskundige?
Wat moet je doen met een afgekeurde, kapotte en/ gerafelde hijsband
Afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsbanden zijn niet meer betrouwbaar. Dat betekent dat je hier niet meer mee mag werken en dus dat de afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsband vernietigd dient te worden.


Vernietig afgekeurde hijsbanden. Dit kan onder andere door de kapotte en/of gerafelde hijsband door te knippen/snijden.


Op veel plekken zie je dat afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsband toch nog worden gebruikt. Zie nevenstaande afbeelding.

DIT IS ABSOLUUT VERBODEN!