09 Specifieke werkzaamheden
 >  Het snijden van HDPE-mantelbuizen t.b.v. glasvezelkabel.
Introductie

Regelmatig dienen bestaande HDPE-glasvezel beschermbuizen bij onze werkzaamheden opzij gelegd te worden. Het zit zelfs vaak in onze opdracht om deze HDPE-buizen om te leggen in een ander tracé. Omdat er nooit met zekerheid kan worden gezegd in welke HDPE-buis een glasvezelkabel zit en in welke niet, is het slechts toegestaan om op de onderstaande wijze deze HDPE-buizen te snijden.

Elke andere manier is strikt verboden!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De belangen van in gebruik zijnde glasvezelkabels zijn zeer groot. Bovendien zijn de reparatie- en vervolgkosten van het beschadigen van deze kabels zo hoog, dat het ons menens is.

Maatregelen > Wat moet je doen?

De voorgeschreven werkwijze bij het snijden van HDPE-buizen is als volgt:

  • De geul rondom de bestaande HDPE-mantelbuizen wordt royaal vrij gegraven;
  • De label, coderingen, etc. op de HDPE-buis worden opgezocht en gecontroleerd;
  • De betreffende HDPE-buis wordt vrij uit het kabel bed gehaald en rondom gesneden met behulp van een FIBOP-TANG;
  • De Fibop-tang is leverbaar ten behoeve van HDPE-buizen 32, 40 en 50 mm;
  • Gebruik altijd de juiste tang behorende bij de betreffende HDPE-buis.
Fiboptang
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Heb je zorg gedragen dat de gesneden HDPE-buizen op een verantwoorde manier zijn weggelegd, zodat de verdere werkzaamheden met de glasvezelkabel goed kunnen worden uitgevoerd?

Tips > Voor meer informatie

Bestaande HDPE-buizen worden altijd gesneden met behulp van een Fibop-tang!