P.J. Licht
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Tunnelbekisting
Introductie

Tunnelbekisting gebruikt men om in één procesgang zowel de wanden als vloeren van een betoncasco te maken. Deze bouwmethode is met name geschikt voor het maken van grotere series gelijkvormige betoncasco’s. Het werkproces herhaalt zich elke dag: ’s morgens tunnelbekisting trekken en stellen, het aanbrengen van wapening en in te storten voorzieningen en ’s middags storten.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

De risico’s verbonden aan het werken met tunnelbekisting hebben vooral te maken met vallen van hoogte, bekneld raken tussen bekistingsdelen, getroffen worden door vallende voorwerpen en blootstelling aan overmatige fysieke belasting.

Tips > Voor meer informatie

Voor de Toolbox verwijzen wij naar Abomafoon 4.21, Tunnelbekisting. Deze Toolbox kan je als Dura Vermeer medewerker opvragen via www.duravermeersave.nl