J. de Koning
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Klic verplicht digitaal raadplegen per 1 april 2021
Introductie van deze toolbox.

Per 1 april 2021 is het verplicht om de Klic-melding volledig digitaal op de graaflocatie te kunnen bekijken met een viewer. Alleen een digitale PDF is dus niet voldoende.

Waarom deze verplichting?

Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is de grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te hebben. Dit vloeit voort uit
artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de WIBON. Deze verplichting is een onderdeel van het zorgvuldig graven, wat beoogd wordt met artikel 2 van de WIBON.


Ter verdere ondersteuning van zorgvuldig graven geldt voor netbeheerders sinds 1 januari 2019 de verplichting om de onderdelen van de gebiedsinformatie die geografische data bevatten in vectorformaat aan te leveren.

Voordelen van het Vectorformaat.

Het gebruik van vectorformaat biedt namelijk veel meer informatie over de aanwezige ondergrondse infrastructuur voor de opdrachtgever en grondroerder (en aansluitend voor de werkvoorbereider en het graafteam) dan het tot die datum gebruikte rasterformaat. Met het verstrekken van data in vectorformaat wordt een grotere nauwkeurigheid bereikt. Ook is de ontvangen informatie bij het gebruik van een tablet, smartphone of pc veel duidelijker dan bij het rasterformaat.

Voordelen van digitale weergave.

De toegenomen hoeveelheid en detaillering van de gebiedsinformatie vereist evenwel een digitale wijze van weergeven. Het visualiseren van de informatie via een papieren afdruk zal leiden tot een onleesbare, en in veel gevallen onvolledige,
weergave van informatie. Dit betekent dat zorgvuldig graven niet mogelijk is bij gebruik van een papieren afdruk van de gebiedsinformatie met data in vectorformaat.

  Moet er een digitale vorm aanwezig zijn? Ja!

  Om bij gebruik van het vectorformaat te kunnen voldoen aan de eis tot zorgvuldig graven dienen grondroerders de gebiedsinformatie dan ook in digitale vorm raadpleegbaar aanwezig te hebben op de graaflocatie.

  Overgangstermijn.

  Om grondroerders die nu nog niet de juiste apparatuur hebben in de gelegenheid te stellen deze te verwerven, zal tot 1 april 2021 een overgangstermijn gelden. Tijdens deze overgangstermijn zal het Agentschap Telecom bij de uitoefening van
  zijn toezicht specifiek aandacht hiervoor hebben en grondroerders aanspreken op de verplichting om de ontvangen gebiedsinformatie digitaal beschikbaar en raadpleegbaar te hebben op de graaflocatie. 

  Vanaf 1 april 2021 zal het Agentschap Telecom tegen grondroerders die de gebiedsinformatie niet digitaal beschikbaar en raadpleegbaar hebben op de graaflocatie handhavend optreden.