R. Bouhuis / R. Bouhuis
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Voorkom graafschade: Graaf zorgvuldig
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  • Er wordt vaak gegraven zonder dat er een KLIC- melding is gedaan;
  • Voorsteken met de schop vind ik overdreven. Onze kraanmachinist kan dat met de bak.
Introductie

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer waterleiding, dataverkeer, elektriciteitskabels, gas en olieleidingen onder de grond. In 2016 zijn er 265 graafschades veroorzaakt aan derden. Deze schades waren te voorkomen. Binnen Dura Vermeer Infra wordt voor iedereen hetzelfde KLIC- melding proces toegepast.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Electrocutie
  • Explosiegevaar
  • Materiële schade
  • Economische schade
  • Boetes
  • Reputatieschade