R. Bouhuis / R. Bouhuis
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Meerijden op mobiele arbeidsmiddelen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  • Rijd je wel eens mee op een shovel of achter op een aanhanger?
  • Zo ja, waarom doe je dit dan?
  • Zo nee, spreek je collega's aan die dit wel doen?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over het meerijden op mobiele arbeidsmiddelen.

Hoe verleidelijk het soms kan zijn om je van A naar B te laten verplaatsen door bijvoorbeeld mee te rijden op:

  • Een shovel (al dan niet in de laadbak of op de treeplank);
  • Op een aanhanger achter bijvoorbeeld een werkbus;
  • Op de vorken van een heftruck.

Voor alle duidelijkheid, dit is verboden en mocht er als gevolg van het meerijden een ongeval ontstaan dan zijn de gevolgen niet te overzien, je kunt bijvoorbeeld:

  • Onder de banden van de shovel terecht komen;
  • Overreden worden door een auto/ aanhangwagen.


Je mag alleen meerijden op een mobiel arbeidsmiddel wanneer deze is uitgerust met een speciaal hiervoor ingerichte plek.
Bijvoorbeeld een passagiersstoel in shovel of heftruck.