M. Bakker / M. Bakker
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig werken langs het spoor
Introductie

Werken langs het spoor is anders dan bijvoorbeeld werken langs de weg. Een trein kan niet van zijn rijrichting afwijken. Werken langs het spoor brengt ook gevaren met zich mee. Zo is er aanrijdgevaar, valgevaar en elektrocutiegevaar. Er zijn een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig weer naar huis kan aan het eind van de dag.

Het spoor is onderverdeeld in Heavy rail en light rail. Heavy rail is van ProRail. Op terrein van ProRail gelden de regels die ProRail hanteert. Op gebied van light rail zijn er verschillende eigenaren, waar verschillende regels op gelden. In deze toolbox worden de regels van ProRail en de regels van Dura Vermeer besproken. Let dus altijd op of er aanvullende regels zijn van de betreffende eigenaar.

Houdt hier rekening mee tijdens het werken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Tijdens werkzaamheden aan/ langs het spoor is er sprake van:

 • Aanrijdgevaar;
 • Valgevaar;
 • Elektrocutiegevaar.
Maatregelen

Altijd geldende maatregelen:

 • Helmplicht op alle terreinen kleur geel of wit;
 • Het dragen van veiligheidsschoenen;
 • Het dragen van een oranje veiligheidsvest; 
 • gele werkkleding mag gedragen worden mits er een oranje veiligheidsvest boven gedragen wordt;
 • Houdt 1,5 meter afstand tot de bovenleiding;
 • Schakelen en aarden volgens een op te stellen aardingsplan door een werkverantwoordelijke van de spanning indien er binnen 1,5 meter van de bovenleiding gewerkt wordt;
 • Er moet fysieke afscherming staan op de grens van zone A/B (zie onderstaande afbeelding). De afscherming moet geplaatst worden in een nachtelijke buitendienststelling.
 • Kom zonder toestemming niet in gevarenzone A. De afstand die je tot de spoorstaaf moet houden is dan 1,50 meter, of 2,25 meter tot het hart van het spoor (zie afbeelding hieronder). De afstand van zone A is variabel. Bij andere snelheden neemt de afstand toe. Zone B en C staan altijd vast. Zie in de tabel hieronder de afstand tot het hart van het spoor afhankelijk van de snelheid.

Snelheid

Afstand tot hart van het spoor

0 – 140 km/h

2,25 meter

141 – 160 km/h

2,40 meter

161 – 200 km/h

2,75 meter

201 – 300 km/h

3,00 meter


Afbeeldingsresultaat voor gevarenzones spoor

 • In zone A mag alleen gewerkt worden bij een buitendienststelling. In zone B en C mag alleen gewerkt worden achter een fysieke afscherming.


Extra geldende maatregelen op het terrein van ProRail:

 • Medewerkers dienen in het bezit zijn van een digitaal veiligheidspaspoort en GPI-Infra. Het is ook mogelijk een dagpas aan te vragen voor bezoekers.