M. Bakker / M. Bakker
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken onder spanning (DVRI / PVT - Limburg)
Introductie

Vanaf maandag 04-02-2019 gaan wij beginnen met de voortest op het baanvak Nijmegen Blerick. Dit betekent dat vanaf donderdag 31-01-2019 de nieuwe 3KV kabels onder spanning komen te staan en de nieuwe relaiskasten voorzien worden van 110V en andere spanningen over IB kabels.

Deze toolbox is bedoeld om jullie te informeren over de risico’s en de te nemen maatregelen die we gaan uitvoeren om jullie te beschermen tegen elektrocutie- en aanrakingsgevaar.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Elektrocutiegevaar;
  • Aanrakingsgevaar.
Maatregelen > Wat moet je doen?

De belangrijkste maatregel is natuurlijk het uitschakelen van de spanning, maar omdat we aan het functietesten zijn kan dit uiteraard niet. Daarom komt ProRail met de volgende maatregelen welke zijn overgenomen uit de nieuwe RLN 60001-11. Deze staan in de tabel in bijlage 1.

Verder kun je natuurlijk de stroom voerende delen welke aanrakingsgevaar met zich meebrengen afschermen met de rubberen mat.
Bijlage 1
Bijlage 1
ActiviteitMaatregelen
Niet-beschreven werkzaamheden

Minimaal:
- gebruik geïsoleerde handschoenen
- gebruik geïsoleerd gereedschap
- gebruik rubberen maat of geïsoleerd schoeisel

Visueel inspecteren- geen maatregelen vereist
Meten- gebruik geïsoleerde handschoenen
- gebruik geïsoleerd gereedschap
- gebruik rubberen maat of geïsoleerd schoeisel
Relais vervangen (defect of t.b.v. meting)- geen maatregelen vereist
Diazed-zekeringen losnemen of plaatsen- geen maatregelen vereist
Overige componenten vervangen- gebruik geïsoleerde handschoenen
- gebruik geïsoleerd gereedschap
- gebruik rubberen maat of geïsoleerd schoeisel
Plaatsen en verwijderen meetapparatuurindien niet elektrisch verbonden:
- geen maatregelen vereist
indien wel elektrisch verbonden:
- gebruik geïsoleerde handschoenen
- gebruik rubberen mat of geïsoleerd schoeisel
Conserveren- schilder dient geïnstrueerd te zijn over arbeids- en spoorwegveiligheidsrisico's bij het openen van de relaiskast
- geen maatregelen vanwege elektrische veiligheid vereist
- oude verflagen kunnen schadelijke stoffen bevatten, bij het verwerken hiervan kunnen maatregelen zijn voorgeschreven in wet- en regelgeving.
Condensator vervangen- gebruik geïsoleerde handschoenen
- gebruik geïsoleerd gereedschap
- gebruik rubberen maat of geïsoleerd schoeisel
- condensator na uitnemen direct kortsluiten
- lekkende condensatoren behandelen of deze PCB's bevatten, tenzij de condensator gemarkeerd is als PCB-vrij.