P.J. Licht
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig werken op een steiger
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan de veiligheid op een steiger. Tijdens onze werkzaamheden maken wij vaak gebruik van een steiger, het doel van deze toolbox is om de medewerker vertrouwd te maken met het begrip steiger en wat wel en vooral niet is toegestaan bij het omgaan met een steiger.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Er zijn verschillende risico's bij het werken op een steiger:

 • Je kunt van de steiger vallen;
 • Je kunt door een opening of sparing in een werkvloer/ steigerplank vallen;
 • Er kunnen spullen van de steiger vallen;
 • De steiger kan omvallen;
 • De steiger kan instorten.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bouw zelf nooit een steiger op. Dit doet een ervaren steigerbouwer;
 • Pas nooit zelf een steiger aan. Dat is verboden! Dit mag alleen een steigerbouwer;
 • Controleer de steigerkaart voordat je de steiger opgaat;
 • En steigerkaart is alleen geldig als deze volledig is ingevuld;
 • Een groene kaart betekent: de steiger is veilig;
 • Een rode kaart betekent: de steiger is niet veilig. Je mag niet op de steiger gaan werken;
 • Als je twijfelt of de steiger veilig is, gebruik hem niet. Meld dit aan je leidinggevende;
 • Leg alleen spullen op de steiger die je echt nodig hebt. Dus niet te veel en houd de steiger netjes;
 • Gebruik nooit een ladder of trap op een steiger;
 • Zorg ervoor dat er geen materialen (bijvoorbeeld stenen) van de steiger afvallen;
 • Houd de werkvloer schoon;
 • Werk nooit op een steiger boven windkracht 6;
 • Neem nooit te veel materialen mee op de steiger. De steiger kan niet alles dragen.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bespreek samen met je collega's de onderstaande foto's.

Veilige steiger
Wat is hier allemaal mis?
Wat is hier het risico?