14 Verkeersafzettingen
 >  Fig. 140 Vluchtstrook afzetting
Introductie

In de afgelopen jaren is Dura Vermeer op diverse grote projecten geconfronteerd met opmerkingen van, onder andere, Rijkswaterstaat over de veiligheid en werkwijze van het op-en afbouwen van tijdelijke verkeersmaatregelen op auto snelwegen. Deze opmerkingen zijn verwoord in toets verslagen op projecten of in zogenaamde RQI (Rijkswaterstaat Quality Index) audits die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd in het gehele land.

Veiligheid is voor de medewerkers die de verkeersmaategelen plaatsen het allerbelangrijkst. In deze toolbox wordt stap voor stap duidelijk gemaakt waar de voertuigen / materialen en mensen zich moeten bevinden op dat moment in het proces.

Voorbeelden van aandachtspunten zijn:

  • afstand tussen de botsabsorber en het werkvoertuig;
  • in- / uitstappen uit het voertuig (bots) op de weg;
  • werkwijze van het afsluiten van in-/ uitvoegers.

Als basis is gebruik gemaakt van de figuren in de CROW publicatie 96a. Hieraan is toegevoegd de "standaard" werkwijze zoals die door Dura Vermeer wordt voorgestaan.

Deze instructie is dus geen richtlijn, maar een harde eis, zo plaatst / verwijdert  Dura Vermeer een tijdelijk verkeersmaatregel.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Aanrijdgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?
  1. Stop op de vluchtstrook 600 meter voor de plaats van de vluchtstrookwagen;
  2. Plaats de vluchtstrookwagen 130 meter voor het werkvak;
  3. Voer alternerende lampen op het frame op de wagen.