14 Verkeersafzettingen
 >  Fig. 140 Vluchtstrook afzetting
Introductie

In de afgelopen jaren is Dura Vermeer op diverse grote projecten geconfronteerd met opmerkingen van, onder andere, Rijkswaterstaat over de veiligheid en werkwijze van het op- en afbouwen van tijdelijke verkeersmaatregelen op auto snelwegen. Deze opmerkingen zijn verwoord in toets verslagen op projecten of in zogenaamde RQI (Rijkswaterstaat Quality Index) audits die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd in het gehele land.

Veiligheid is voor de medewerkers die de verkeersmaatregelen plaatsen het allerbelangrijkst. In deze toolbox wordt stap voor stap duidelijk gemaakt waar de voertuigen / materialen en mensen zich moeten bevinden op dat moment in het proces.

Voorbeelden van aandachtspunten zijn:

 • afstand tussen de botsabsorber en het werkvoertuig;
 • in- / uitstappen uit het voertuig (bots) op de weg;
 • werkwijze van het afsluiten van in-/ uitvoegers.

Als basis is gebruik gemaakt van de figuren in de CROW publicatie 96a. Hieraan is toegevoegd de "standaard" werkwijze zoals die door Dura Vermeer wordt voorgestaan.

Deze instructie is dus geen richtlijn, maar een harde eis, zo plaatst / verwijdert  Dura Vermeer een tijdelijk verkeersmaatregel.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Tijdens het werken in/ aan een afzetting kunnen de volgende risico's ontstaan:

 • Aangereden worden door langsrijdend (werk-)verkeer;
 • Agressie en/of geweld door weggebruikers;
 • Onvoldoende waarneembaarheid door ongunstige weersomstandigheden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Algemene veiligheids- en werkinstructieregels:

 • Beladen werkvoertuig:
  •  Bereid de werkzaamheden zorgvuldig voor;
  •  Houdt rekening met de plaatsingsvolgorde en overlaadt het voertuig niet;
  • Check de verlichting, en zorg dat deze op de juiste wijze geborgd is;
 • Opbellen instellen portalen:
  • Zorg dat de portalen op tijd en op de juiste manier worden ingeschakeld voordat de werkzaamheden starten;
  • Zorg dat na de werkzaamheden de signalering op de juiste manier weer wordt uitgeschakeld;
 •  Rijden naar werklocatie:
  • Verzamel op een vooraf afgesproken veilige locatie voordat de werkzaamheden aanvangen;
 • Controle verlichting en signalering:
  • Controleer, voordat de werkzaamheden starten, of de (tijdelijke) verlichting en signalering op de juiste wijze is ingesteld;
 • Zichtbaarheid Zorg voor een duidelijke zichtbaarheid: 
  • Zet 300 tot 500 meter vóór de werklocatie de zwaailampen aan;
  • Schakel op de werklocatie de zwaailampen uit en schakel de alternerende verlichting in;
 • 5 seconden regel: 
  • Werken in de vrije- en veiligheidsruimte is onoverkomelijk met het plaatsen van verkeersmaatregelen;
  • Echter moet dit tot een minimum beperkt worden. Verblijf daarom zo kort mogelijk in de vrije- en/of veiligheidsruimte;
 • Medeweggebruikers: 
  • Houdt rekening met overige verkeersdeelnemers; 
  • Niet alleen tijdens de werkzaamheden, maar ook bij het in- en uitvoegen.

Naast plaatsen van een (weg)afzetting volgens de bestaande richtlijnen en de procedures die daar aan ten grondslag liggen, is het van levensbelang dat de manier en volgordelijkheid van werken de juiste is.

Omdat onveilige situaties zich juist concentreren bij het plaatsen en verwijderen van de maatregelen en “een ongeluk in een klein hoekje zit” heeft de werkgroep “Veilig(er) werken aan de weg” vanuit Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat een plaatsingsinstructie verkeersmaatregelen gemaakt.

In het onderstaande visuele stappenplan staat stap voor stap welke maatregelen je moet nemen bij het plaatsen van de verkeersmaatregel.