R. Bouhuis / R. Bouhuis
14 Verkeersafzettingen
 >  Werken in een afzetting op de (auto)snelweg
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik zie vaak genoeg dat we in de veiligheidsruimte werken maar het kan gewoon niet anders. 
 2. Verkeersmaatregelen op tekening is iets anders dan het realiseren ervan in de praktijk.
Introductie

Veel van onze werkzaamheden worden uitgevoerd op/ of vlak langs de (snel-)weg. Om veilig te kunnen werken wordt er een deel van de (snel-)weg afgesloten voor het verkeer. Dit afsluiten van een deel van de (snel-)weg noemen we een verkeersmaatregel of afzetting.

Laat verkeersmaatregelen en/of afzettingen plaatsen, onderhouden en verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Medewerkers van deze bedrijven zijn bevoegd en bekwaam in het plaatsen van verkeersmaatregelen. Naast het vervaardigen van een plaatsings- en verwijderingsplan voor de tijdelijke verkeersmaatregelen, leveren en verhuren deze bedrijven ook de benodigde verkeersvoorzieningen.

Uitzonderingen hierop zijn kortdurende werkzaamheden (werkzaamheden korter als 1 dag) op een niet-autosnelweg, hierbij is het toegestaan om zelf de verkeersmaatregelen te plaatsen (denk hierbij aan geleidebakens, schrikhek, e.d.).

In de CROW 96A en 96B staat beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid van wegwerkers en -gebruikers te waarborgen. 

CROW Maatregelen

In de CROW 96B Maatregelen op niet-autosnelwegen is beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid van wegwerkers en -gebruikers te waarborgen. 

Voor de keuze van tijdelijke maatregelen zijn met name de volgende wegen verkeerskenmerken van belang:

 • Soort weg;
 • Verkeersaanbod en –samenstelling;
 • Snelheid van het verkeer;
 • Aanwezigheid van (brom)fietsers en voetgangers;
 • Eén of twee rijrichtingen; 
 • Mogelijkheid om de snelheid te verlagen; 
 • Mogelijkheid tot omleiding; 
 • Benodigde capaciteit en gewenste verkeersafwikkeling;
 • Tijdsduur werkzaamheden;
 • Zichtbaarheid van de afzetting.


Voor het werken op snelwegen gelden speciale regels. Deze staan beschreven in de CROW 96A. Wegafzettingen moeten volgens de regels die daarin staan beschreven worden opgebouwd.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Tijdens het werken in een afzetting kunnen de volgende risico's ontstaan:

 • Aangereden worden door langsrijdend (werk-)verkeer;

 • Agressie en/of geweld door weggebruikers;
 • Onvoldoende waarneembaarheid door ongunstige weersomstandigheden.

In de afbeeldingen hieronder is aangegeven wat de veiligheidsruimte en de werkruimte is.

De veiligheidsruimte (Afb. 1) is de ruimte tussen het verkeersschildje en het werkvak. Deze moet minimaal 0,6 meter breed zijn.

De veiligheidsruimte (Afb. 2) is de ruimte tussen de actiewagen en de kegels. (130 meter).

De veiligheidsruimte dient te allen tijden vrij te zijn van personen, voertuigen en obstakels.

Afb. 1 Dwarsprofiel
Afb 2. Lengteprofiel
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat mag niet?

 • Werk nooit in de veiligheidsruimte tussen de actiewagen en de kegels;
 • Parkeer geen voertuigen in de veiligheidsruimte de actiewagen en de kegels;
 • Regel nooit zelf het verkeer;
 • Laat geen rommel achter in de bermen;
 • Werk of loop nooit binnen de veiligheidsruimte naast de werkruimte;
 • Parkeer nooit werkvoertuigen in de bermen.

Wat mag wel?

 • Parkeer werkvoertuigen in het werkvak zover mogelijk naar achteren of op aanwijzingen van je leidinggevende;
 • Maak gebruik van zwaai- en knipperlichten en alarmlichten bij het in,- en uitrijden van de wegafzetting;
 • Plaats het bordje "WERKVERKEER" zichtbaar achter op het voertuig;
 • Houd het werkvak schoon en en laat en het schoon en opgeruimd achter;
 • Draag de juiste PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen);
 • Let op bij storm en wind: vrachtauto's kunnen veel last hebben van storm en wind en daarmee in de veiligheidsruimte of werkruimte komen.

Voorkom dat er teveel voertuigen tegelijktijdig in het werkvak aanwezig zijn, maak hierover duidelijke afspraken en rijd bijvoorbeeld met een collega mee.

Tips > Voor meer informatie

Meer informatie met betrekking tot de verschillende verkeersmaatregelen kun je vinden in hoofdstuk 14 van de toolboxen bibliotheek in Save.