T. Straub
05 Arbeidsmiddelen
 >  Trappen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik contoleer voor gebruik, altijd mijn trapje op gebreken.
 • Ik maak mijn trapje schoon na gebruik.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid bij het werken op een trap. Alleen een trap gebruiken voor werkzaamheden als een ander, veiliger middel (rol)steiger of hoogwerker niet kan worden gebruikt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Vallen van hoogte;
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen en gereedschappen;
 • Omvallen en/onderuit uitschuiven;
 • Aanrijdgevaar.
A:Beugel
B:Handleiding
C:Keuringssticker 
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg voor genoeg vrije ruimte en zet de omgeving af;
 • Blokkeer deuren als de trap ervoor moet staan;
 • Gebruik in de buurt van elektra, een houten of kunststof trap;
 • Beklim een trap zonder platform nooit hoger dan de vierde tree van boven (sommige fabrikanten brengen kleur aan);
 • Beklim een trap niet met vervuilde (gladde) schoenzolen;
 • Verwijder nooit de beugel van het trapje (foto A).

Maatregelen > Voorwaarden voor het gebruik van een trap

Een trap mag je alleen als werkplek gebruiken als er geen veiliger middel ingezet kan worden. Een veiliger middel is bijvoorbeeld een vaste steiger, rolsteiger of hoogwerker. Ook is het denkbaar dat het opbouwen en afbreken van een steiger op zichzelf weer meer gevaren met zich meebrengt, die groter zijn dan de gevaren van het doen van de klus vanaf een trap. Ook in dat geval mag je een trap gebruiken.

LET OP!:                                                                                                                                                                  De totale sta-tijd is de optelsom van alle tijd dat er op een ladder of een trap wordt gewerkt voor het totale project!        Zie onderstaande tabel.                                                                                                                                Gereedschap waarmee op de gebruiker een momentkracht kan worden uitgeoefend van meer dan 100N (zoals bijvoorbeeld haakse slijper, hogedrukreiniger) mag niet gebruikt worden op een ladder of trap. Tussen de 50N en de 100N moet overlegd worden over de risico's.