99 / R. de Groot
00 Life Saving Rules
 >  Ik ben bevoegd

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Wanneer ben je bevoegd


Je bent bevoegd; als je door middel van een diploma, certificaat of training kan aantonen dat je de werkzaamheden mag uitvoeren. Je hebt kennis van zaken om de werkzaamheden veilig uit te voeren en dit middels een examen bewezen.

Je bent bekwaam; als je ervaring hebt met de werkzaamheden en de risico’s kent. Bekwaam zijn wil niet altijd zeggen dat je ook bevoegd bent de werkzaamheden uit te voeren. Voor een aantal werkzaamheden is wel degelijk een diploma of certificaat verplicht! Denk maar eens aan een kraanmachinist, aanpikkelateur, heftruckchauffeur of of je eigen functie.

Voor jouw functie is een profiel opgesteld waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Indien nodig worden er aanvullende (vereiste) opleidingen of periodieke herhalingstrainingen ingezet om te zorgen dat je voldoende adequate kennis hebt om de functie uit te oefenen. Periodiek wordt vastgesteld of je nog voldoet aan de vereiste competenties. Het is belangrijk dat je ook zelf zorgt dat je goed op de hoogte bent van de bevoegdheden die bij jouw functie horen en dat je beschikt over de vereiste (geldige) opleidingen voor risicovolle taken.

Bevoegdheid kan ook te maken hebben met de werkplek. Bepaalde risicovolle werkplekken zoals een besloten ruimte of een steiger in aanbouw mag je niet zomaar betreden. Als je nog nooit hebt gewerkt met b.v. een stuk gereedschap, ben je niet bekwaam.  

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het uitvoeren van werkzaamheden of het betreden van een werkplek waartoe je niet bevoegd bent of het uitvoeren van werkzaamheden zonder de nodige ervaring zal ertoe leiden dat het risico toeneemt. Het risico dat je jezelf letsel toebrengt, of een collega op de bouwplaats.

Het weghalen van beveiligingen is daar een goed voorbeeld van. Dit soort risico’s moeten en kunnen we voorkomen door ons altijd af te vragen ben ik bevoegd en ben ik bekwaam?

Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij twijfel over bevoegdheden of bekwaamheid is er maar één oplossing en dat is vooraf overleggen met je uitvoerder. Hij kan dan bijvoorbeeld een Toolbox organiseren, een taakrisicoanalyse uitvoeren of het werkpakket aanpassen.

Ook kan je een aanvraag indienen voor scholing of instructie.

Is de werkplek niet geheel veilig? Onderneem dan eerst actie om de veiligheid te waarborgen en koppel dit terug naar de uitvoerder. Doe dus altijd voor je met je werkzaamheden begint, de LMRA (zie voor meer informatie hierover ook de toolbox Ik pas LMRA toe).

Voor medewerkers van Dura Vermeer geldt daarom:

  • Meld je altijd aan en af bij de verantwoordelijke (hoofd) uitvoerder of indien van toepassing de veiligheidsfunctionaris;
  • Ga op railprojecten alleen aan het werk met je Digitaal Veiligheidspaspoort en na de instructie van een        veiligheidsfunctionaris;
  • Volg altijd de werk- en veiligheidsinstructies;
  • Voer alleen taken uit die je kan en mag uitvoeren.
Discussie > Bespreek het met je collega’s

Er zijn twee bevoegdheden die iedereen heeft en waarmee we het optreden van risico’s kunnen voorkomen. We zijn ook bekwaam genoeg daar invulling aan te geven:

  1. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag.

  2. Bij gevaar direct de werkzaamheden stilleggen!