T. Baggerman / T. Baggerman
12 Milieu
 >  Samen de CO2- uitstoot op projecten verlagen
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de het verlagen van de CO2- uitstoot op projecten.

Eén van de duurzaamheidsambities van Dura Vermeer is “Uitstoot op nul”. Bouwen zonder CO2- en stikstofuitstoot is niet alleen goed voor klimaat, gezondheid en leefomgeving, maar geeft ons ook direct concurrentievoordeel in bijvoorbeeld binnenstedelijke opdrachten.

Sinds 2009 is Dura Vermeer actief bezig met het verminderen van de uitstoot van CO2. Dura Vermeer is gecertificeerd voor het “CO2-bewust certificaat” op niveau 5 (het hoogste niveau). Dit is niet alleen goed voor het milieu, het levert ons ook voordeel op. Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en steeds meer gemeenten belonen ons met een voordeel bij aanbestedingen. Met dit certificaat tonen we aan dat we maatregelen treffen om zo min mogelijk CO2 uit te stoten.

In deze toolbox bespreken we hoe we dit willen doen en hoe jij zelf een bijdrage kan leveren.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Er zijn een heleboel maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de uitstoot. Hieronder staan maatregelen die goed toe te passen zijn op elk project:

Ontwerp en materiaal:

 • Alternatiefontwerp ten opzichte van OG: hoeveelheden met 10% reduceren;
 • Materiaal uit het project opnieuw gebruiken in project (zand, granulaat, bestratingsmateriaal);
 • PR-percentage in asfalt toepassen;
 • Toepassen lage temperatuur asfalt of schuimbitumen;
 • Toepassen duurzame bestrating van cementloos beton;
 • Toepassen cementloos in situ beton;
 • 20% Betongranulaat in al het nieuwe in situ beton toepassen.

Materieel en transport:

 • Alle vrachtwagens op EURO6-motoren;
 • Alle machines minimaal Stage IV;
 • Biodiesel gebruiken als brandstof, bijvoorbeeld HVO;
 • Het aantal vrachten reduceren door optimale bouwlogistiek;
 • Bulkmaterialen lokaal inkopen binnen een straal van 20 km;
 • Elektrisch materieel inzetten op groene stroom;
 • Inzette duurzame keet met zonnepanelen;
 • Inzetten duurzame aggregaat.

Gedrag:

 • “Het nieuwe draaien” toepassen (zie link hieronder);
 • Minder stationair draaien van materieel (kranen, shovels, bedrijfswagens);
 • Dagelijks onderhoud door de machinist.
Tips > Voor meer informatie

Link naar de toolbox Het Nieuwe draaien: Het Nieuwe draaien

Wil je meer weten over de maatregelen? Bekijk de kennisbank duurzaamheid op SAM. (wegwijzer à duurzaamheid à kennisbank)

Wil je zelf nog meer doen? Met je auto kan je ook al snel minder CO2-uitstoten door:

 • Een auto te kiezen met een lage CO2-uitstoot;
 • De ECO-drive functie te gebruiken;
 • “Het nieuwe rijden” toe te passen;
 • Banden op spanning te houden.