R. de Groot
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Inzet witte hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega’s
  1. De aanpikkelateur controleert vooraf visueel de labels van de meegeleverde hijsbandjes en de kwaliteit van de hijsbandjes.
  2. Na de hijsbeweging de hijsbandjes verwijderen, apart inzamelen en retour leverancier/transporteur. 
  3. Bij aantreffen single-use hijsbandjes of af te keuren multi-use hijsbandjes direct contact opnemen met de leverancier, hijsbandjes verwijderen en vervangen door eigen hijsmiddelen.
  4. In het kader van veiligheidscultuur vragen we iedere timmerman, ongeacht of hij lasten aanpikt of niet, af en toe eens een wit hijsbandje te bekijken en bij afwijking van bovenstaande dit te melden bij zijn uitvoerder.
Introductie

Witte hijsbanden die veelal door de leverancier bij de aanvoer van materialen gebruikt worden om het materiaal te bundelen en te kunnen lossen kennen we in twee varianten. Deze zijn te herkennen aan de veiligheidsfactor die aangeeft of de hijsband voor eenmalig (SF 5:1) of meermalig gebruik is (SF 7:1)

  • SF 5:1 > Eenmalig gebruik ( single -use ) , alleen voor laden en lossen direct naast de vrachtwagen.
  • SF 7:1 > Meermalig gebruik ( multi-use ), maar is de kwaliteit en voorafgaand gebruik bekend? Risico!
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico 1: Zonder het label te lezen is het verschil niet zien. De kraanmachinist ziet vanuit zijn cabine ook niet welke hijsband is gebruikt.

Risico 2: Na het lossen blijven deze hijsbanden vaak op de bouwplaats achter met het risico dat deze voor andere doeleinden ingezet gaan worden.

Regelgeving:

De one-way ( SF 5:1 ) hijsbanden mogen slechts in één transportrichting worden gebruikt en zijn alleen bedoeld voor het lossen direct naast de vrachtwagen. Het tussentijds losmaken en opnieuw aanbrengen van de one-way hijsbanden is niet toegestaan.

Geadviseerd wordt om one-way hijsbanden na transport definitief buiten gebruik te stellen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Afspraak bouwprojecten:

In de standaard overeenkomst is met toeleveranciers is opgenomen dat voor het laden en lossen van vrachtwagens, bij het gebruik van witte hijsbanden, enkel de multi-use hijsbanden (SF 7:1)  gebruikt mogen worden. Deze dienen na het lossen direct retour genomen te worden.

Witte hijsbanden / stroppen mogen alleen toegepast worden voor het lossen van de vracht vanaf de vrachtwagen naar het maaiveld indien de hijsbanden hiervoor door de leverancier van de vracht  al zijn aangebracht. Bijvoorbeeld wapeningsstaal van de buigcentrale.

Alle hijsbewegingen vanaf de opslag over de bouwplaats gebruiken we altijd eigen hijsmiddelen behorende bij de bouwkraan.

Tips > Voor meer informatie

Zie voor meer informatie met betrekking tot hijsbanden ook de toolbox: https://duravermeersave.nl/toolbox/specifieke-werkzaamheden/Hijsen-Hijsbanden